SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/002 | 6500 Baja, Szegedi út 69-73.

Intézmény logo

Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

A 2023/2024. tanév
Munkaterve

Az iskola működési rendjében meg kell határozni:

 • A tanév céljait
 • a tanév feladatait
 • az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját és felhasználását
 • szünetek időtartamát
 • nemzeti és iskolai ünnepek megünneplésének időpontját
 • éves rendes diákközgyűlés időpontját
 • az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontját
 • a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok időpontját.

 

A tanév fontos feladatainak meghatározása és a munkaterv a következő alapdokumentumokból indul ki:

−    A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 

−    A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

−    2021. évi LXXXIII. törvényegyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról (MK.2021. június 24.)

−    A „SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat 

−    2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

−    22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről 

 

A tényleges tanítási napok száma: 179 nap

A tanév főbb eseményeinek időpontjai:

-    Első tanítási nap                                                     2023. szeptember 01. (péntek)

 • DÖK közgyűlés szeptember 06. (szerda) – 14:30 TM05
 • Gólyaavató szeptember 14. (csütörtök, esőnap: szept. 21.)
 • „Jövőd a tét!” Pályaválasztási nap, Kalocsa október 19. (csütörtök)

-    Első negyedéves értékelés                                     2023. október 27. (péntek)

-    „Jövőd a tét!” Pályaválasztási nap, Baja                  2023. november 09. (csütörtök)

-    Iskolai pályaválasztási nyílt nap                              2023. november 15. (szerda)

-    Iskolai Mikulás ünnep                                             2023. december 06. (szerda)

-    Osztályozó vizsgára bocsájtó értekezlet                 2023. december 18. (hétfő)

-    Osztályozó vizsgák                                                  2024. január 15-16. (hétfő-kedd)

-    Félév záró értekezlet                                                2024. január 19. (péntek-5 órás nap)

-    Első félév vége                                                         2024. január 19. (péntek)

-    Félévi értesítés határideje                                        2024. január 26. (péntek)

-    Az első félévet lezáró nevelőtestületi értekezlet      2024. január 29. (hétfő)

-    Szalagavató                                                              2023. november 30. (csütörtök) 16 óra

-    Harmadik negyedéves értékelés                              2024. március 14. (csütörtök)

-    Tanulók fizikai állapotának, edzettségének
vizsgálata                                                                       2024. január 9. – 2024. május 10.

-    Ifjúsági nap (DÖK nap)                                             2024. április 12. (csütörtök, esőnap: június 13. csütörtök)

-    Befejező évfolyamon az utolsó tanítási nap            2024. május 3. (péntek)

-    Ballagás                                                                    2024. május 3. (péntek) 16 óra, Szegedi út

-    Országos mérés, értékelés                                      

     (anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődése)  

 1. évf. valamennyi tanulóra kiterjedően:                   2024. május

-    Utolsó tanítási nap                                                    2024. június 14. (péntek)

-    Tanév végi nevelőtestületi értekezlet                         2024. június 28. (péntek)

 

Tanítási szünetnapok:

-    Őszi szünet                 2023. október 30. – november 04.
szünet előtti utolsó nap október 27; szünet utáni első nap november 06.

-    Téli szünet                  2023. december 21. – 2024. január 01.
szünet előtti utolsó tanítási nap december 20; szünet utáni első nap január 02.

-    Tavaszi szünet            2023. április 6 – április 11.
szünet előtti utolsó tanítási nap április 5; szünet utáni első nap április 12.

 

Munkaszüneti napok:                                              2023. október 23. (hétfő)

 1. március 15. (péntek)
 2. május 20. (Pünkösd hétfő)

 

Tanítás nélküli munkanapok:

 1. október 26. pályaválasztási nap – Sugóparti szakmaparty
 2. január 02. tanításmentes munkanap
 3. április 3-4-5 tanításmentes munkanap
 4. április 12. ifjúsági nap (DÖK nap)

                                             

Emléknapok, megemlékezések időpontjai:

Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk emlékét, példáját őrző emléknapok:

-    aradi vértanúk                                                           2023. október 06. (péntek)

-    a kommunista és egyéb diktatúrák emléknapja            2024. február 25. (vasárnap)

-    a holokauszt emléknapja                                           2024. április 16. (kedd)

-    a Nemzeti Összetartozás Napja                                  2024. június 04. (kedd)

A megemlékezéseket minden osztályban az osztályfőnök vagy a történelem szakos oktatók tartják meg.

 

Megemlékezések:

október 20: az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából, felelős: Tóth Rozália, Vida Gábor

 1. március 14: a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából, felelős: Prior-Tóth Erzsébet, Németh László


Munkaközösségek és vezetőik:

- Magyar-történelem munkaközösség:                                                                       Banász Katalin

- Testnevelés-idegen nyelv munkaközösség:                                                              Németh László

- Matematika-fizika-informatika-természetismeret
  munkaközösség:                                                                                                        Koltai-Vancsura 
                                                                                                                                     Diána

- Művészeti munkaközösség:                                                                                      Fodor Ilda

- Gépészet - közlekedés-elektrotechnika; elektronika munkaközösség:                     Győrfi Sándor

- Faipar – építészet- egészségügy-szociális-szépészet munkaközösség:                    Cserteiné Filó Ágnes

- Osztályfőnöki munkaközösség:                                                                                Sasi Judit

 

MIR – Minőségirányítási csoport

− vezetője: Dömény János 

− tagok: Szabóné Bakó Lívia, Vida Gábor

 

Felelősök:

              

Pályaválasztási, beiskolázási, otvábbtanulási felelős                                      Ivánkovich Anita   

Pályaválasztási kiadvány felelőse                                                                   Ivánkovich Anita

Közösségi szolgálat felelőse                                                                           Sasi Judit

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős                                                                Miskó Judit

DÖK segítő pedagógus                                                                                   Foki Brigitta

Tankönyvfelelős                                                                                              Vida Gábor

Gyógytestnevelés felelőse                                                                               Bődi Krisztián

Órarendkészítés felelőse                                                                                  Czikoráné Juhász Mónika

Iskolai kiállítások szervezéséért felelős                                                          Juhász Imre, Tóth Idikó

Iskolai honlap felelőse                                                                                     Lenti Zsolt

Iskolai facebook-oldal felelőse                                                                       Kubatov Tamara, Kristó Luca

Tanulók orvosi alkalmasságának felelőse                                                       védőnő

Tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos                             

feladatok koordinálása                                                                                    Oláh Tibor

Fegyelmi bizottság elnöke                                                                               Fehér Zsolt

Ágazati vizsga szervezésének és elszámolásának felelőse                             Németh Károly

Kompetenciamérés felelőse                                                                            Tóth Ildikó

Testvériskolai kapcsolatok felelőse                                                                 Juhász Imre

Egészségnevelés, egészségfejlesztés                                                               Kákonyi Zsuzsanna

Műsorok készítésének felelőse                                                                        oktatók közössége

SNI tanulók fejlesztésének felelőse                                                                Surányi Zoltán, Tóth Katalin

BTMN-es tanulók fejlesztésének felelősei                                                      Surányi Zoltán, Tóth Katalin

Az intézmény sportéletének, versenyeknek,

a szabadidő hasznos megszervezésének felelőse                                            DÖK, DSE testnevelő oktatók

Érettségi felkészítés felelőse                                                                           Oktatók

Iskolarendőrrel való kapcsolattartás felelőse                                                  Németh László

 

Állandó programok időpontjai:

Vezetőségi értekezletek:

Minden héten hétfőn 11 órakor.

Diákönkormányzati megbeszélések, fegyelmik:

Alkalomszerűen a programok és feladatok előtt. Pl.: ifjúsági nap, gólyaavató stb.

Gyógytestnevelés

„A” hét:                                                  hétfő       0. óra (700 – 745)

                                                               szerda     0. óra (700 – 745)

„B” hét:                                                  hétfő       0. óra (700 – 745)

                                                               szerda     0. óra (700 – 745)

Helyszíne: Petőfi Sándor utcai iskolaépület tornaterme

Vezeti: Andrási Krisztina

 

A 2023-2024-es tanévben tervezett versenyek

 Iskolai szövegértési verseny:                      Időpontja: 2023. október 26.

                                                                       Felelős: Banász Kata, Nagy Krisztina

Iskolai helyesírási verseny:                         Időpontja: 2023. december 13.

                                                                       Felelős: Tóth Rozália

Ráhangoló:                                                   2024. április 11. magyar szakos oktatók

 

Matematika, fizika, informatika:

- Zrínyi Ilona tanulmányi verseny (matematika) első forduló:    2023. november 20.- Megyei matematika verseny első fordulója:                  2023. december 4.- Matematika házi verseny:                                   2024 tavaszán

Felelősök: matematika szakos oktatók

 

OSZKTV (Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny)

Később pontosított időpontban.

 

Szakmai versenyek 2023/2024

Szakma Sztár verseny - KAMARA ÁLTAL TÁMOGATOTT

OKTV közismereti tárgyakból

Később pontosított időpontban.

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny - MINISZTÉRIUM ÁLTAL TÁMOGATOTT

AOTV verseny

 • Autótechnika Országos Tanulmányi Verseny

Magyar Asztalos Tanulmányi Versenye

Felfelős: fás oktatók

 • asztalos
 • faipari technikus

Városi és megyei csecsemőgondozó és elsősegélynyújtó verseny

Felelős: Kákonyi Zsuzsanna

Ágazati és Ágazaton kívüli Szakmai érettségi verseny (ÁSZÉV)

Országos Rajzversenyek, pályázatok

Felelős: művész oktatók

Sportversenyek:  

röplabda diákolimpia:

Felelős: Gálos Viktor, Ódor Attila

futball:

Felelős: Tumó György

 

Szeptember:                Csapatok, sportcsoportok szervezése, Versenyre nevezések

Október:                     Köztársasági futóverseny, Házi asztalitenisz verseny, Kispályás labdarúgás

November:                  Floorball bajnokság

December:                  Fenyőfa Kupa

Január:                        Házi asztalitenisz bajnokság

Február:                      Házi sakk-verseny, Futsal

Március:                      Mezei futóverseny, Türr Kupa – (Kosár)

Április:                        Bereczki Olimpia

Május:                         Kosárlabda házibajnokság

 

A tanév céljai a Pedagógia Programban megtalálhatók

Iskolánk a következő pályázatokban vesz részt:

GINOP-6.2.3-17-2017-00018 azonosító számú „Vár a szakma! – A bajai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” c. pályázat feladatainak megvalósítása.

 

A tanév feladatai

 

1./ Nevelési feladatok

Kiemelt feladatok:

 1. Továbbra is fontos feladat a tehetséggondozás

Határidő:  folyamatos

Felelős:  igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, szaktanárok

 1. Házirend betartatása, érvényesítése, módosítása

Határidő: folyamatos

Felelős: oktató testület

 1. A nevelési kultúra fejlesztését, az egészséges életmódra, helyes viselkedésre nevelést az osztályfőnöki órák keretein belül tovább kell folytatni,

            Határidő:                                   folyamatos

            Felelős:                                       osztályfőnökök

 1. A dohányzás elleni küzdelemben minden pedagógusnak aktívan részt kell venni. A sikeresség fokozása érdekében alakítsunk ki szorosabb kapcsolatot a szülőkkel és a szülői szervezettel.

            Határidő:                                   folyamatos

            Felelős:                                       szaktanárok, osztályfőnökök

 1. Igazolatlan hiányzások számának csökkentése

            Határidő:                                   folyamatos

            Felelős:                                       szaktanárok, osztályfőnökök

 1. Iskolai és nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés

Határidő: folyamatos

Felelős: oktatói testület

 1. A káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésére ismeretterjesztő előadások, szaktanácsadás megszervezése.

Határidő: folyamatos

Felelős: Miskó Judit gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, és Kákonyi Zsuzsanna

 1. Szándékos rongálások megakadályozása, vagyonvédelem, környezetünk tisztántartása

Határidő: folyamatos

Felelős: oktatói testület

 1. A közép- és emeltszintű érettségi és szakmai vizsga vizsgabizottságainak munkájában résztvevő oktatók legfeljebb 4 munkanapot vehetnek igénybe. Ezen időpontokat előzetesen bejelenteni és egyeztetni kötelesek a főigazgatóval, az intézményi feladataik ellátását nem korlátozhatják.

A részvétel napjai a közreműködő oktatók tekintetében szabadságként kezelendők.

            Határidő: folyamatos

            Felelős: iskolavezetés

 

2./       Tanórai, tanulmányi munkával kapcsolatos feladatok

 • Az oktató testület valamennyi tagja a szakmai programban meghatározott és elfogadott elveknek megfelelően legjobb tudása szerint végezze munkáját, ismerje az érvényes jogszabályokat különös tekintettel a Szakképzési törvényben és a Végrehajtási rendeletben foglaltakra.

Határidő: folyamatos

Felelős: oktatói testület

 • Az iskolavezetés feladata a nevelő-oktató munka hatékonyságának javítása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása, a tanulmányi és munkafegyelem ellenőrzése.

Határidő: folyamatos

Felelős: igazgatóhelyettes

Ellenőrzésért felelős vezető: Juhász Imre igazgató

 

 • Az iskolai Munkaterv elkészítése

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Czikoráné Juhász Mónika

Ellenőrzésért felelős vezető: Juhász Imre igazgató

 • Tantárgyfelosztás elkészítése

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: munkaközösségvezetők, szakmai igazgatóhelyettes

Ellenőrzésért felelős vezető: Juhász Imre igazgató

 • augusztus 31-ig az iskola szakmai munkájára vonatkozó belső szabályozó dokumentumokat, módosítani kell.

Határidő:                                   2023. augusztus 31.

Felelős:                                       igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

 

 • Munkaközösségek előre tervezzék meg szakmai továbbképzési programjukat, és legalább negyedévenként tartsanak munkaközösségi megbeszélést, értékeljék munkájukat.

Határidő:                                   folyamatos

Felelős:                                       munkaközösség vezetők

Ellenőrzésért felelős vezetők:  Juhász Imre igazgató,
Ivánkovich Anita igazgatóhelyettes

 • Az érettségi és szakmai vizsgák pontos megszervezése, lebonyolítása

Határidő:                                   2023. szeptember 01. – 2024. július 03.

Felelős:                                       igazgatóhelyettesek és gyakorlati oktatásvezető

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

 

 • Egybefüggő szakmai gyakorlatok megszervezése

Határidő:                                  2024. június 14.

Felelős:                                      Németh Károly gyakorlati oktatásvezető

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

 

 • Kapcsolattartás a gyakorlati képzést biztosító intézményekkel, személyekkel.

Határidő:                                   folyamatos

Felelős:                                       Németh Károly gyakorlati oktatásvezető

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

 

3./ Tanórán kívüli tevékenységek

 • Külföldi partnerkapcsolataink ápolása

Határidő:                                   folyamatos

Felelős:                                       Németh László idegen nyelvi munkaközösség

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

Tanulók érdeklődésének megfelelő szakkörök beindítása

Határidő:                                   2023. október 01.

Felelős:                                       Ivánkovich Anita igazgatóhelyettes

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

Iskolai nyílt napok megszervezése

Határidő:                                   2023. október

Felelős:                                       Tóth Ildikó, szakmai munkaközöségek

Ellenőrzésért felelős vezető:    Czikoráné Juhász Mónika szakmai igazgatóhelyettes

A következő tanév beiskolázásának előkészítése, szóróanyag, tájékoztató készítése

Határidő:                            2023. október 09.

Felelős:                                Ivánkovich Anita és Czikoráné Juhász Mónika igazgatóhelyettesek

                                             Németh Károly gyakorlati oktatás vezető

                                             szakmai munkaközösségek

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

 

Pályázatok, alapítványok kiírásának figyelése, pályázatok készítése

Határidő:                                   folyamatos

Felelős:                                       Ivánkovich Anita igazgatóhelyettes

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

 • Iskolai események, rendezvények megörökítése

Határidő:                                   folyamatos

Felelős:                                       fotó: Király Attila oktató

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

Az iskola külső imagének megjelenítése, formálása (kiadványok, közösségi média )

Határidő:                                   folyamatos

Felelős:                                       Szabóné Bakó Lívia, Prior-Tóth Erzsébet

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

-    Kiváló pedagógusi cím elbírálása

Határidő:                                   2024. április 26.

Felelős:                                       Juhász Imre igazgató

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

 • Év diákja cím elbírálása

Határidő:                                   2024. április 26.

Felelős:                                       igazgatóhelyettesek

Ellenőrzésért felelős vezető:    Juhász Imre igazgató

 

ellenőrzési terv

Óralátogatás:   

igazgató:             1 óra/ 2 hét

igazgatóhelyettesek:      2 óra/ 2 hét

munkaközösség-vezetők:       1 óra/év/munkaközösségi tag

Az óraszám igazgatói utasítás alapján változhat.t.

Ellenőrzésért felelős:       igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

Beszámolás:                     vezetői értekezlet, kibővített vezetői értekezlet,

                                        munkaközösség-vezetők havonta a reszortfelelősnek

Határidő:                         2024. június 14.

Munkafegyelem:       tanórák kezdése – befejezése, ügyeletek ellátása,

                                    H1 – H2 feladatok ellátása

Ellenőrzésért felelős:  igazgató

igazgatóhelyettesek

                                    gyakorlati oktatás vezető

munkaközösség-vezetők

Beszámolás:                vezetői értekezlet, kibővített vezetői, munkaértekezlet

                                    munkaközösség-vezetők havonta a reszortfelelősnél

Határidő:                    2024. június 21.

Adminisztrációs feladatok:    naplók, anyakönyvi lapok, bizonyítványok pontos kitöltése, vezetése, igazolatlan hiányzások jelentése, szülők kiértesítése

Ellenőrzésért felelős:  Ivánkovich Anita igazgatóhelyettes

Beszámolás:                vezetői értekezlet, kibővített vezetői értekezlet,

                                    munkaközösség-vezetők havonta a reszortfelelősnél

Határidő:                    2024. június 21.

Érettségi és szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása

Ellenőrzésért felelős:  igazgató, igazgatóhelyettesek és gyakorlati oktatás vezető

Beszámoló:                 záró értekezlet

Határidő:                    2024. június 28.

Tanórán kívüli nevelési oktatási tevékenység: szakkörök, sportkörök, rendezvények ellenőrzése

Ellenőrzésért felelős:  igazgató, igazgatóhelyettesek

Beszámolás:                vezetői értekezlet, kibővített vezetői

Határidő:                    2024. június 17.

Egységesség a tanulók elbírálásánál: óraközi szünetekben, tantermek tisztasága, igazolások elfogadása

Ellenőrzésért felelős:  igazgatóhelyettesek, oktatók

Beszámolás:                vezetői értekezlet, kibővített vezetői, oktatótestületi értekezlet

Határidő:                    2024. június 17.

Tantermek, szertárak berendezéseinek állapota, eszközök kihasználtsága

Ellenőrzésért felelős:  igazgatóhelyettesek, tanterem- és szertárfelelősök

Beszámolás:                folyamatos a reszortfelelősnél

Határidő:                    2024. június 17.

Környezet tisztasága

Ellenőrzésért felelős:  gyakorlati oktatásvezető, ügyeletes tanárok, oktatók, diákügyeletesek

Beszámolás:                folyamatos az igazgatónál és a reszortfelelősnél

Határidő:                     2024. június 17.

Tanműhelyek működési rendje, biztonsági feltételek

Ellenőrzésért felelős:  gyakorlati oktatásvezető, tűz- és munkavédelmi felelős

Beszámolás:                havonta az igazgatónál és a reszortfelelősnél

Határidő:                    2024. június 17.

Tanügyigazgatás:      tanuló nyilvántartás, jelentkezési lapok, irattárazás, vizsgadokumentumok, szabályzatok, statisztikai jelentések

Ellenőrzésért felelős:  igazgató, igazgatóhelyettes (elsősorban általános igazgatóhelyettes)

Beszámolás:                vezetői értekezlet, záró értekezlet

Határidő:                    2024. június 21.

Épületbejárás

Ellenőrzésért felelős:  vezetőség, műszaki vezető

Beszámolás:                vezetői értekezlet, záró értekezlet

Határidő:                    2024. június 28.

 

 

Képzési terv

Tanulói létszám alakulása:

Oktatóink munkájukkal, ötleteikkel, szervező tevékenységükkel, a beiskolázást segítő rendezvényeken való aktív részvételükkel azon dolgoznak, hogy a beiskolázás az adott körülményekhez képest a lehető legsikeresebb legyen. A kollégák erőfeszítéseinek és a diákok szemében tiszteletet, megbecsülést kiváltó napi munkájának köszönhetően, évről évre sikerül végzős tanulóinkat megtartani, érettségit, másik szakmát vagy érettségi utáni szakképzést megcélzó képzéseinkben történő továbbtanulással.

Az iskolának alkalmazkodni kell a csökkenő tanulólétszámhoz, új képzésekben, felnőttképzésben kell egyre inkább gondolkodni, hogy a tanulócsoportok száma ne csökkenjen.

Egyre nagyobb problémát jelentő a tanulóink hozott tudását, képességeit jellemző minőségi visszaesés, a  tanulók között több a HH-s, HHH-s, SNI-s, BTM-es, sokan szegény vagy éppen munkanélküli családból származnak.

Beiskolázási stratégia:

Az iskola folyamatosan dolgozik, csiszol és változtat a beiskolázási stratégiáján, hiszen minden évben újabb és újabb kihívásokkal kell megküzdeni, a rossz demográfiai mutatóknak köszönhetően. Jelenleg pedig éppen a szakképzés átalakítása zajlik, a rendszerről, az új képzésekről megfelelően kell tájékoztatni a jelentkezőket és gondviselőiket.

A 2023/24-es tanévben is az a terv, hogy színvonalas nyílt napokat rendezünk, pályaválasztási kiállításon, rendezvényeken veszünk részt hatalmas lelkesedéssel, hirdetjük a leendő tanulók lehetőségeit weboldalon, közösségi hálón. Mindennapi színvonalas munkájukkal, versenyeken, rendezvényeken való részvételekkel oktatóink öregbítik az iskola hírnevét.

Folytatni kell az előző években kipróbált és jól bevált „pályaorientációs nap” rendezvényünket, mely mindenképpen segíti, színesíti a beiskolázási stratégiát. A továbbtanulni szándékozó diákok helyben és testközelben, akár bevonva a munkafolyamatokba, magukat kipróbálva ismerkedhetnek a szakma szépségeivel. A jövőben a pályaválasztó diákokkal és azok szüleivel még inkább tudatosítani kell annak tényét, hogy a nálunk tanult szakmával jók az elhelyezkedési esélyek.

Szervezetekkel (kamara, civilszervezetek, alapítványok, stb.) való kapcsolattartás:

Iskolánk folyamatos kapcsolatot tart a vállalkozásokkal, ahol diákjaink tanulószerződés keretében vesznek részt gyakorlati foglalkozásokon. Minden év elején létszám egyeztetés történik a tanulók oktatásáért felelős személlyel, év közben pedig folyamatosan informáljuk egymást a tanulók munkájával kapcsolatosan, havonta visszajelzést kapunk az ellenőrzőben a diákok munkájáról és hiányzásáról. Postai úton, levélben, ill. elektronikus úton is értesítjük a gyakorlati helyeket a tanév helyi rendjéről, a diákok heti beosztásáról, mikor van elméleti és gyakorlati oktatás az adott osztályoknál. Probléma esetén soron kívül, közösen keresünk megoldást. A kapcsolattartás erősítése, külső gyakorlati helyek megismerése céljából látogatásokat teszünk, s konzultáluk személyesen is a külső oktatókkal, ill. az ott dolgozókkal a tanulók minél eredményesebb munkája érdekében.

Az iskola kapcsolatot tart a Kereskedelmi és Iparkamarával, folyamatosan segítve egymás munkáját. Adatokat szolgáltatunk, folyamatos információt kapunk a képzéssel és változásaival kapcsolatosan. Az év elején ebben a tanévben is egyeztetünk a tanulószerződések, munkaszerződések terén, az év közbeni változásokról értesítést küldünk a létszámmal és gyakorlati helyváltással kapcsolatban, előkészítjük a tanulószerződéseket. Együttműködünk az ágazati alapvizsgák megszervezésében és lebonyolításában. Kölcsönösen értesítjük egymást a gyakorlati helyekkel kapcsolatos információkról.

Az elmúlt tanévhez hasonlóan az alábbi szakmák képzésének meghirdetését tervezzük a 2024/25-ös tanévben:

3 éves szakképző iskolai képzés:

Ágazat

Szakma azonosító

Szakma

Fa-és bútoripar

4 0722 08 01 

4 0723 08 03

Asztalos 

Kárpitos

Gépészet

4 0715 10 07

4 0715 10 08

Gépi és CNC forgácsoló

Hegesztő

Szociális

4 0923 22 03

Szociális ápoló és gondozó

Elektronika és elektrotechnika

4 0713 04 07

Villanyszerelő
(épületvillamosság)

Építőipar ágazat

4 0732 06 03

4 0732 06 05

4 0732 06 08

Burkoló, 

Festő, mázoló, tapétázó, 

Kőműves

Egészségügy

4 0913 03 12

Alapápolási munkatárs

Specializált gép- és járműgyártás

4 0716 19 11

Karosszérialakatos

 

5 éves technikumi képzéseink:

Ágazat

Szakma azonosító

Szakma

Fa-és bútoripar

5 0722 08 02

Faipari technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat

5 0716 19 04

Gépjármű- mechatronikai technikus

Szépészet

5 1012 21 01

Fodrász

Szépészet

5 1012 21 03

Kozmetikus technikus

Kreatív

5 0213 16 9

Grafikus

Szociális

5 0923 22 05

Szociális és gyermekvédelmi szakgondozó

Érettségi utáni szakmai képzéseink (2 év):

Ágazat

Szakma

azonosító

Szakma

Specializált gép- és járműgyártás ágazat

5 0716 19 04

Gépjármű-mechatronikai technikus

Szépészet

5 1012 21 01

 Fodrász

Szépészet

5 1012 21 03

 Kozmetikus technikus

Gépészet

4 0715 10 07

Gépi és CNC forgácsoló

Fa-és bútoripar

4 0722 08 01 

 Asztalos

Fa-és bútoripar

5 0913 03 04

Faipari technikus

Elektronika és elektrotechnika

4 0713 04 07

 Villanyszerelő

Szociális

4 0923 22 03

 Szociális ápoló és gondozó

 

 

Felnőttek oktatása (2 év):

Szakma megnevezése

Szakma azonosító száma

Szakmairány

Szükséges iskolai előképzettség

Fodrász

5 1012 21 01

 

érettségi

Kozmetikus technikus

5 1012 21 03

 

érettségi

Gépjármű-mechatronikai technikus

5 0716 19 04

Szerviz

érettségi

Asztalos

4 0722 08 01

 

alapfokú iskolai végzettség (10 évfolyam megléte)

Villanyszerelő

4 0713 04 07

Épületvillamosság

alapfokú iskolai végzettség (10 évfolyam megléte)

Szociális ápoló és gondozó

4 0923 22 03

 

alapfokú iskolai végzettség (10 évfolyam megléte)

Szakképző iskolák érettségi vizsgára felkészítő évfolyama

 

iskolarendszerben szerzett szakmai végzettség 

Hét
száma

Dátum

Program

Felelős /
Ellenőrző vezető

 

08.21. H

Pedagógusok első munkanapja;

Alakuló értekezlet 9.00 (Petőfi utca – ebédlő)

 

 

08.22. K

Javítóvizsgák 8.00, technikum (Szegedi út )

 

 

08.23. Sz

Javítóvizsgák 8.00, szakképző (Szegedi út )

 

 

08.24. Cs

 

 

 

08.25. P

 

 

 

08.28. H

 

 

 

08.29. K

8.00 Pótbeiratkozás (Szegedi út)

 

 

08.30. Sz

 

 

 

08.31. Cs

Tanévnyitó értekezlet, 08:00 óra, Petőfi - ebédlő
Záradékok, nyári szakmai gyakorlatok igazolásának rögzítése törzslapon,
E-Krétában (aug 31. dátummal)

 

1.
A hét

09.01. P

Első tanítási nap; tanévnyitó 8.00 Szegedi út

Osztálylétszámok egyeztetése 10.00-ig iskolatitkárral

Beszoktatási hét kezdete a 9. osztályok részére

osztályfőnökök /

2.
B hét

09.04. H

2022/2023-as digitális naplók adatainak végleges kitöltése

Beszoktatási hét a 9. évfolyamon

oktatói testület

 

09.05. K

 

 

 

09.06. Sz

DÖK közgyűlés

Foki Brigitta

 

09.07. Cs

 

 

 

09.08. P

tantárgyi felmentési kérelmek leadási határideje

osztályfőnökök /

3.
A hét

09.11. H

Beszoktatási hét a 9. évfolyamon

 

 

09.12. K

 

 

 

09.13.Sz

 

 

 

09.14. Cs

Beszoktatási hét utolsó napja 9. évfolyamon

Gólyaavató (esőnap: 2023.09.21)

DÖK, Foki Brigitta

 

09.15.P

bizonyítványok, törzslapok leadási határideje

osztályfőnökök/ Ivánkovich Anita igh.

4.
B hét

09.18. H

Tanmenetek leadásának határideje (elektronikusan digitális naplóba és az TEAMS-be feltöltve – kötelező!)

oktatók / igazgatóhelyettesek, igazgató

 

09.19. K

 

 

 

09.20. Sz

 

 

 

09.21. Cs

 

 

 

09.22. P

 

 

5.
A hét

09.25. H

Szülői értekezlet a 9. évfolyamosok szüleinek

16.00 Szegedi út

osztályfőnökök / Juhász Imre ig.

 

09.26. K

 

 

 

09.27. Sz

 

 

 

09.28. Cs

 

 

 

09. 29. P

A Magyar Diáksport Napja

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza

a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 

6.
B hét

10.02. H

 

 

 

10.03. K

 

 

 

10.04. Sz

 

 

 

10.05. Cs

gépi és CNC forgácsoló interaktív vizsga 9:00

Czikoráné juhász Mónika igh.

 

10.06. P

 

 

7.
A hét

10.09. H

villanyszerelő (épületvillamosság) interaktív vizsga 9:00

Czikoráné Juhász Mónika igh.

 

10.10. K

 

 

 

10.11. Sz

 

 

 

10.12. Cs

burkoló interaktív vizsga 9:00

Czikoráné Juhász Mónika igh.

 

10.13. P

 

 

 

 

8.
B hét

10.16. H

 

 

 

10.17. K

 

 

 

10.18. Sz

 

 

 

10.19. Cs

 

 

 

10.20. P

Felvételi tájékoztató közlése KIFIR-ben, honlapon.

Megemlékezés október 23-ra (13.00)

 

9.
A hét

10.23. H

Nemzeti Ünnep

 

 

10.24. K

 

 

 

10.25. Sz

 

 

 

10.26. Cs

Iskolai szövegértési verseny

Banász Kata, Nagy Krisztina

 

10.27. P

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap,

Első negyedéves értékelés

 

10.
 B hét

10.30. H

Őszi szünet

 

 

10.31. K

Őszi szünet

 

 

11.01.Sz

Mindenszentek

 

 

11.02. Cs

Őszi szünet

 

 

11.03. P

Őszi szünet

 

11.
A hét

11.06. H

Őszi szünet utáni első tanítási nap

osztályfőnökök, /

Ivánkovich Anita igh.

 

11.07. K

 

 

 

11.08. Sz

 

 

 

11.09. Cs

 

 

 

11.10. P

 

 

12.
B hét

11.13.H

16.00-tól szülői értekezlet felsőbb évfolyamosok

17:00-tól szaktanári fogadó

osztályfőnökök / igazgató

oktatók / igazgatóhelyettesek

 

11.14. K

Iskolai pályaválasztási nap

Tóth Ildikó/ Ivánkovich Anita igazgatóhelyettes, Juhász Imre ig.

 

11.15. Sz

 

 

 

11.16. Cs

 

 

 

11.17. P

 

 

13.
A hét

11.20. H

Zrínyi Ilona tanulmányi verseny (matematika) első fordulója

matematika szakos oktatók

 

11.21. K

 

 

 

11.22. Sz

 

 

 

11.23. Cs

 

 

 

11.24. P

 

 

14.
B hét

11.27. H

 

 

 

11.28. K

 

 

 

11.29. Sz

 

 

 

11.30.Cs

 

 

 

12.01. P

A február-márciusi szakmai vizsgára jelentkezés határideje

Czikoráné Juhász Mónika igh.

15.
A hét

12.04. H

Megyei matematika verseny első fordulója

matematika szakos oktatók

 

12.05. K

 

 

 

12.06.Sz

Iskolai Mikulás nap

Dömény János, Vida Gábor

 

12.07. Cs

 

 

 

12.08. P

 

 

16.
B hét

12.11. H

 

 

 

12.12. K

 

 

 

12.13. Sz

Iskolai helyesírási verseny           

Tóth Rozália

 

12.14. Cs

 

 

 

12.15. P

 

 

 

 

17.
A hét

12.18. H

Osztályozó vizsgára bocsájtó értekezlet

oktatói testület, Juhász Imre ig.

 

12.19. K

 

 

 

12.20.Sz

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

 

 

12.21. Cs

Téli szünet

 

 

12.22. P

Téli szünet

 

18.
B hét

12.25. H

Karácsony

 

 

12.26. K

Karácsony

 

 

12.27. Sz

Téli szünet

 

 

12.28. Cs

Téli szünet

 

 

12.29. P

Téli szünet

 19.
A hét

01.01. H

Újév

 

 

01.02. K

Tanításmentes nap

 

 

01.03.Sz

Téli szünet utáni első tanítási nap

Szakmai versenyek elődöntői január-február hónapban

szakmai munkaközösség vezetők, szaktanárok, szakoktatók / Czikoráné Juhász Mónika igh., Németh Károly gyakorlati oktatás vezető

 

01.04. Cs

 

 

 

01.05. P

 

 

20
B hét

01.08. H

 

 

 

01.09. K

Tanulók fizikai állapotának felmérésének kezdete

testnevelő oktatók

 

01.10. Sz

 

 

 

01.11. Cs

 

 

 

01.12 P.

 

 

21.
A hét

01.15. H

Osztályozó vizsgák

osztályfőnökök, szaktanárok / Ivánkovich Anita igh.

 

01.16. K

Osztályozó vizsgák

osztályfőnökök, szaktanárok / Ivánkovich Anita igh.

 

01.17. Sz

 

 

 

01.18.Cs

Félévi statisztikák leadási határideje

osztályfőnökök / Ivánkovich Anita igh.

 

01.19. P

Első félév vége

1300 Félévzáró osztályozó értekezlet

oktatói testület, Juhász Imre ig.

22.
B hét

01.22. H

Ágazati alapvizsgák hete az estin oktatott szakmák és az 1/13/V gépjármű-mechatronikai technikusok esetében

oktatók / Németh Károly gyakorlati oktatásvezető

 

01.23. K

 

 

 

01.24. Sz

 

 

 

01.25.Cs

 

 

 

01.26. P

Szülők kiértesítése a félévi eredményekről

osztályfőnökök

23.
A hét

01. 29. H

1430 Első félévet lezáró nevelési értekezlet

Juhász Imre ig.

 

01.30. K

 

 

 

01.31. Sz

 

 

 

02.01. Cs

 

 

 

02.02. P

 

 

24.
B hét

02.05. H

 

 

 

02.06. K

 

 

 

02.07. Sz

 

 

 

02.08. Cs

 

 

 

02.09. P

 

 

 

 

25.
A hét

02.12. H

3/11/1 szociális ápoló és gondozó tanulók tömbösített szakmai gyakorlatának kezdő napja

Villanyszerelő interaktív vizsga 9:00

 

 

02.13. K

 

 

 

02.14.Sz

 

 

 

02.15. Cs

Érettségi- és május-júniusi szakmai vizsgára jelentkezés határideje

Ivánkovich Anita igh,
Czikoráné Juhász Mónika igh.

 

02.16.P

 

 

26.
B hét

02.19. H

 

 

 

02.20. K

 

 

 

02.21. Sz

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak

 

 

02.22. Cs

 

 

 

02.23. P

 

 

27.
A hét

02.26. H

 

 

 

02.27. K

 

 

 

02.28. Sz

 

 

 

02.29. Cs

 

 

 

03.01. P

 

 

28.
B hét

03.04. H

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

 

 

03.05. K

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

 

 

03.06. Sz

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

 

 

03.07. Cs

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

 

 

03.08. P

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

 

29.
A hét

03.11. H

 

 

 

03.12. K

 

 

 

03.13. Sz

 

 

 

03.14. Cs

Megemlékezési műsor március 15-re (5. tanítási óra után)

Harmadik negyedéves értékelés

 

osztályfőnökök

 

03.15. P

Nemzeti Ünnep

 

30.
B hét

03.18.H

Az előrehozott érettségi vizsgák miatti osztályozó vizsgákról történő kiértesítés. Osztályozó vizsgára jelölés és kiértesítés végzős diákok esetében; Oktatótestületi értekezlet 14:30

16.00-tól szülői értekezlet minden évfolyamon

17:00-tól szaktanári fogadó

osztályfőnökök, oktatók / Juhász Imre ig

 

03.19. K

 

 

 

03.20. Sz

 

 

 

03.21. Cs

 

 

 

03.22. P

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét

 

31.
A hét

03.25. H

 

 

 

03.26. K

 

 

 

03.27. Sz

Szünet előtti utolsó tanítási nap

 

 

03.28. Cs

Tavaszi szünet

 

 

03.29. P

Nagy Péntek

 

32.
B hét

04.01. H

Húsvét hétfő

 

 

04.02. K

Tavaszi szünet

 

 

04.03.Sz

Tanításmentes nap

 

 

04.04.Cs

Tanításmentes nap

 

 

04.05. P

Tanításmentes nap

 

 

 

33.
A hét

04.08. H

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2/10/4 szociális ápoló és gondozó tanulók tömbösített szakmai gyakorlatának kezdő napja

Digitális Témahét

 

 

04.09. K

Digitális Témahét

 

 

04.10. Sz

Digitális Témahét

 

 

04.11.Cs

Költészet napi ráhangoló

Digitális Témahét

magyar szakos oktatók

 

04.12. P

Ifjúsági nap (esőnap: június 13. csütörtök)

Digitális Témahét

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

DÖK és Foki Brigitta

34.
B hét

04.15. H

 

 

 

04.16. K

 

 

 

04.17. Sz

 

 

 

04.18. Cs

 

 

 

04.19. P

 

 

35.
A hét

04.22. H

Osztályozóvizsga a végzős és az előrehozott érettségizők részére

Fenntarthatósági Témahét

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak

oktatók, osztályfőnökök / Ivánkovich Anita igh

Juhász Imre ig.

 

04.23. K

Fenntarthatósági Témahét

 

 

04.24. Sz

Fenntarthatósági Témahét

 

 

04.25. Cs

Fenntarthatósági Témahét

 

 

04.26. P

Végzős tanulók zárása

Fenntarthatósági Témahét

 

36.
B hét

04.29. H

Statisztika 1200-ig

 

 

04.30. K

Végzős osztályok osztályozó értekezlete

oktatói testület, Juhász Imre ig.

 

05.01. Sz

A munka ünnepe

 

 

05.02. Cs

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

 

05.03. P

Ballagás (18.00)

 

37.
 A hét

05.06. H

A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának napja 2024. május 6.

Magyar nyelv és irodalom érettségi 9:00

Rendkívüli felvételi eljárás május 6.-augusztus 31.

osztályfőnökök

 

 

oktatók, / Ivánkovich Anita igh

Juhász Imre ig

 

05.07. K

Matematika érettségi 9:00

oktatók, / Ivánkovich Anita igh

 

05.08. Sz

Történelem érettségi 9:00

oktatók, / Ivánkovich Anita igh

 

05.09. Cs

Angol nyelv érettségi 9:00

oktatók, / Ivánkovich Anita igh

 

05.10. P

Német nyelv érettségi 9:00

oktatók, / Ivánkovich Anita igh

38.
B hét

05.13. H

Digitális kultúra érettségi 8:00

Osztályozó vizsgára jelölés nem végzős diákok esetében, Oktatói testületi értekezlet. Kiértesítés osztályozó vizsgáról.

 

Ágazati alapvizsgák kezdete 9. szakképző és 10. technikum

 

oktatói testület, Juhász Imre ig.

 

oktatók / Németh Károly gyakorlati oktatásvezető

 

05.14. K

Biológia érettségi 8:00

kozmetikus technikus interaktív vizsga 9:00

oktatók / igazgatóhelyettesek

 

05.15. Sz

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak érettségi 9:00

oktatók, / Ivánkovich Anita igh

 

05.16.Cs

gépi és CNC forgácsoló interaktív vizsga 9:00

fodrász és kozmetikus OKJ írásbeli vizsga 10:00

szociális ápoló és gondozó interaktív vizsga 13:00

vizsgafelügyelők / Czikoráné Juhász Mónika igh

 

05.17.P

festő, mázoló, tapétázó interaktív vizsga 9:00

vizsgafelügyelő / Czikoráné Juhász Mónika igh

 

 

39.
A hét

05.20. H

Pünkösd hétfő

 

 

05.21. K

 

 

 

05.22. Sz

kőműves interaktív vizsga 9:00

vizsgafelügyelő / Czikoráné Juhász Mónika igh

 

05.23. Cs 

burkoló interaktív vizsga 9:00

vizsgafelügyelő / Czikoráné Juhász Mónika igh

 

05.24. P

 

 

40.
B hét

05.27.H

 

 

 

05.28. K

asztalos interaktív vizsga 9:00

gépjármű-mechatronikai technikus interaktív vizsga 13:00

vizsgafelügyelő / Czikoráné Juhász Mónika igh

 

05.29.Sz

villanyszerelő interaktív vizsga 9:00

vizsgafelügyelő / Czikoráné Juhász Mónika igh

 

05.30. Cs

 

 

 

05.31. P

NETFIT eredmények feltöltési határideje!

fodrász interaktív vizsga 12:00

testnevelés oktatók

vizsgafelügyelő / Czikoráné Juhász Mónika igh

41.
A hét

06.03. H

 

 

 

06.04. K

 

 

 

06.05. Sz

 

 

 

06.06. Cs

 

 

 

06.07. P

 

 

42.
B hét

06.10. H

Osztályozó vizsga nem végzősök részére

oktatók, osztályfőnökök / Ivánkovich Anita igh.

 

06.11. K

 

 

 

06.12.Sz

 

 

 

06.13. Cs

 

 

 

06.14. P

Utolsó tanítási nap

 

 

06.17.H

Osztályozó értekezlet nem végzős osztályok részére

Érettségi szóbelli közép szinten 06.17-07.03-ig

oktatói testület, Juhász Imre ig.

 

06.18. K

 

 

 

06.19. Sz

 

 

 

06.20. Cs

 

 

 

06.21. P

 

 

 

06.24. H

 

 

 

06.25. K

 

 

 

06.26. Sz

Beiratkozás

 

 

06.27. Cs

Beiratkozás

 

 

06.28.P

Beiratkozás

Tanévzáró értekezlet

 

oktatói testület, Juhász Imre ig.

 

 

A 2023/2024 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola

6500 Baja, Szegedi út 69-73.

Telefon: +3679524100

E-mail: titkarsag@jelkybaja.hu

OM azonosító: 203028/002


2024Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola