SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/002 | 6500 Baja, Szegedi út 69-73.

Intézmény logo

Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

Az Iskolai Közösségi Szolgálat a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység, és annak pedagógiai feldolgozása.

2/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében: 107 § (1) A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése. A tanulóknak a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva kell a közösségi szolgálatot teljesíteniük.

ALAPELVEK


FONTOS ALAPELVEK itt letölthetők.

 • A kiválasztásnál szem előtt kell tartani, hogy a szolgálatjelleg és pedagógiai cél minden tevékenység esetén egyaránt meglegyen. A közösségi szolgálat szervezése, működtetése során az iskolának lehetőséget kell adni arra, hogy a tanulók maguk válasszák meg, hogy hol, milyen tevékenységet végezzenek az iskola nyújtotta tevékenységi körökből, illetve hogy az iskolán belül vagy az iskola közelében, esetleg lakóhelyükön akarják-e végezni a közösségi szolgálatot.
 • A közösségi szolgálat megszervezése az iskola feladata, mint ahogy az 50 óra teljesítésének dokumentálása a KRÉTA rendszerben és bizonyítványban. Minden esetben csak a tanulóval jogviszonyban álló iskola a szervezettel kötött együttműködési megállapodásában foglaltak szerint igazolható a feladat teljesítése.

TEVÉKENYSÉGKÖRÖK

A tevékenységköröket a jogszabály határozza meg:

107 § (3) A közösségi szolgálat keretei között

 1. a) az egészségügyi,
 2. b) a szociális és karitatív,
 3. c) az oktatási,
 4. d) a kulturális és közösségi,
 5. e) a környezet- és természetvédelmi,
 6. f) a katasztrófavédelmi,
 7. g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési

területen folytatható tevékenység.

FOGADÓ SZERVEZET, FOGADÓ INTÉZMÉNY

107 § (5) A tanulót fogadó szervezetnek a (3) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral köközösen - legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

FOGADÓ INTÉZMÉNYEK listája itt letölthető.

A közösségi szolgálat az előírások jellegéből adódóan iskolán kívüli teljesítés esetén is olyan tevékenység, melyre az iskolai házirend szabályai érvényesek.

A tanulók naponta legalább egy (60 perc), legfeljebb három (180 perc) óra közösségi szolgálatot végezhetnek, függetlenül attól, hogy tanítási nap van vagy sem.

107 § (6) A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

107 § (7) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

DOKUMENTÁLÁS

 1. Jelentkezési lap (JELENTKEZÉSI LAP itt letölthető)
  A tanév elején tölti ki a tanuló és a szülő, majd az osztályfőnökének adja le. A tanulók a jelentkezési lapon jelzik az érdeklődésüknek megfelelő tevékenységi területeket. Javasolt arra törekedni, hogy a diákok ‒ akár egy tanéven belül ‒ több tevékenységi területen is kipróbálhassák magukat.
 2. Szülői nyilatkozat (SZÜLŐI NYILATKOZAT itt letölthető)
  A szülő tölti ki, majd a tanuló leadja az osztályfőnökének.
 3. Közösségi szolgálat naplója (KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA itt letölthető)
  A napló lehet a tanulónál, ekkor ebbe a füzetbe történik a teljesített órák bevezetése, amely alapján az osztálynaplóba is bejegyzésre kerül. A bizonyítványba és a törzslapba is bekerülnek a megfelelő záradékok a tanév végén. A napló lehet az osztályfőnöknél, ekkor hivatalos igazolást hoz a tanuló az adott helyről (amelyben rögzítik, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott a tanuló), és a lap alapján vezeti be az osztályfőnök a tanuló naplójába (beleírva a tanuló tapasztalatait és élményeit).
 4. Együttműködési megállapodás
  Az együttműködési megállapodást az iskola és az adott fogadó szervezet köti. Ilyen dokumentumot Sasi Judit iskolai koordinátortól lehet kérni.

TÁJÉKOZTATÁS

 • Tanulók tájékoztatása: Osztályfőnöki órákon és/vagy tanítási órák közötti szünetekben. Az iskola honlapján.
 • Szülők tájékoztatása: Szülői értekezleteken és fogadóórákon. Az iskola honlapján.
 • A személyes tájékoztatást az osztályfőnök és/vagy Sasi Judit iskolai koordináló pedagógus végzi.

Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola

6500 Baja, Szegedi út 69-73.

Telefon: +3679524100

E-mail: titkarsag@jelkybaja.hu

OM azonosító: 203028/002


2024Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola