SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/002 | 6500 Baja, Szegedi út 69-73.

Intézmény logo

Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Nyitvatartás, csengetési rend

Iskola nyitvatartása

Nyitvatartás

Az egyes szervezeti egységek különböző nyitva tartással dolgoznak tanítási napokon:

a Petőfi Sándor 3. alatti telephely 600 – 2000; a Szegedi út 69-73. telephely 600 – 2000, a Malom utca 15. telephely 700-1600-ig.

A hivatalos munkaidő 800 – 1600 óráig tart.

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató adhat engedélyt – eseti kérelmek alapján.

Tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva az iskola. Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg és az iskola bejáratára kifüggeszti.

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. A napi tanítási idő 715-től 1950 óráig tart. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák időtartama délelőtti oktatásban 45 perc, délutáni oktatásban 40 perc.

A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és az igazgató-helyettesek tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.

Az óraközi szünetek ideje délelőtti tanítás esetén 10 perc, illetve a 3. szünet 15 perc. Délutáni tanítás esetén a szünetek időtartama a felére csökken.

 

Csengetési rend

Normál

Csengetési rend

A tanítási órák időtartama nappali munkarend esetén 45 perc illetve a 8. órától és az esti munkarend esetén 40 perc.

0. óra

7:00 – 8:00  

1. óra

8:00 – 8:45

2. óra 8:55 – 9:40
3. óra 9:50 – 10:35
4. óra 10:50 – 11:35
5. óra 11:45 – 12:30
6. óra 12:40 – 13:25
7. óra 13:35 – 14:20
8. óra 14:30 – 15:10
9. óra 15:15 – 15:55
10. óra 16:05 – 16:45
11. óra 16:50 – 17:30
12. óra 17:00 – 18:00
13. óra 18:20 – 19:00
14. óra 19:05 – 19:45

 

Rövidített

Rövidített órák csengetési rendje:

0. óra 07:35 - 08:00
1. óra 08:00 - 08:30
2. óra 08:35 - 09:05
3. óra 09:10 - 09:40
4. óra 09:50 - 10:20
5. óra 10:25 - 10:55
6. óra 11:00 - 11:30
7. óra 11:35 - 12:05

Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola

6500 Baja, Szegedi út 69-73.

Telefon: +3679524100

E-mail: titkarsag@jelkybaja.hu

OM azonosító: 203028/002


2024Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola